Tēmu izklāsts

 • Vispārēji
  RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

  23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zin.fakultāte
  Priekšmeta "Pedagoģija(1),16/17-R" e-studiju vietne

  Šī e-studiju vietne tapusi sadarbībā ar RTU IT Lietotāju atbalsta centru.

  +371 6 708 9999, it@rtu.lv Skype


  STUDIJU KURSA INFORMĀCIJA UN LEKCIJU MATERIĀLI

 • Tēma 2

  2. Mācību process. Mūsdienīga mācību procesa izpratne.

  Mājas darbs: Noteikt savu mācīšanās stilu!

 • Tēma 3

  3. Didaktika. Didaktikas jēdziens. Didaktikas principi un likumsakarības.

  • Tēma 4

   4. Mācīšanās. Principiālās atšķirības starp mācīšanu un mācīšanos.

   • Tēma 5

    5. Mācību metodes, formas un līdzekļi.

    • Tēma 6

     6. Seminārs: Mācību procesa organizācijas pieejas

    • Tēma 7

     7. Vērtēšanas didaktiskie aspekti.

     • Tēma 8

      8.1. Mācību nodarbības plānošana un organizēšana.

      8.2. Spēju veidi, to nozīme mācību procesā.

      • Tēma 9

       9. Interaktīvs mācību process. Sadarbības pedagoģija.

        

       • Tēma 10

        10. Audzināšana un socializācija.

       • Tēma 11

        11. Cilvēka attīstības pedagoģiskie nosacījumi. Sociālās pamatvajadzības.

        • Tēma 12

         12. Kategoriālo kvalitāšu audzināšana. Paaudžu konflikti.

         • Tēma 13

          13. Ģimenes audzināšanas pieejas.

          • Tēma 14

           14. Praktiskais darbs. Audzēkņu pedagoģiskā izpēte (1.)

           • Tēma 15

            15. Praktiskais darbs. Audzēkņu pedagoģiskā izpēte (2.)

            • Tēma 16

             16. Ieskaites seminārs. Vērtīborientēts izglītības process.