Palīdzība par Meklēt kursus

Zinātniskie semināri(3),21/22-P

Studiju kursā studējošie zinātnisko un plašāku auditoriju iepazīstina ar pētījuma rezultātiem. Studiju kursa ietvaros doktoranti piedalās fakultātes organizētajos un citos zinātniskos pasākumos, aktīvi iesaistoties diskusijās par prezentāciju saturu un vērtējos kolēģu paveikto. Doktoranti uzstājas zinātniskajos semināros un prezentē savā promocijas darbā sasniegtos rezultātus. Studiju laikā semināros jāuzstājas vismaz divreiz. Doktoranti arī piedalās zinātniski pētniecisko darbu recenzēšanā, ieskaitot noslēguma darbu recenzēšanu. Doktorantiem jāpiedalās promocijas padomes sēdēs, lai iepazītos ar promocijas darba aizstāvēšanas norisi.

Zinātniskais darbs(1),21/22-R

Doktorants veic pētījumus atbilstoši darba tēmai un sagatavo promocijas darbu disertācijas vai publicētu zinātnisko rakstu kopas veidā. Eksperimentāli vai teorētiski pētījumi tiek īstenoti elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares datorvadības vai sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarēs, matemātikas nozares lietišķā matemātikas un matemātiskā modelēšana vai varbūtību teorija un matemātiskā statistikas apakšnozarēs.

Zinātniskais darbs(1),21/22-P

Doktorants veic pētījumus atbilstoši darba tēmai un sagatavo promocijas darbu disertācijas vai publicētu zinātnisko rakstu kopas veidā. Eksperimentāli vai teorētiski pētījumi tiek īstenoti elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares datorvadības vai sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarēs, matemātikas nozares lietišķā matemātikas un matemātiskā modelēšana vai varbūtību teorija un matemātiskā statistikas apakšnozarēs.

Zinātniskie semināri(1),21/22-P

Studiju kursā studējošie zinātnisko un plašāku auditoriju iepazīstina ar pētījuma rezultātiem. Studiju kursa ietvaros doktoranti piedalās fakultātes organizētajos un citos zinātniskos pasākumos, aktīvi iesaistoties diskusijās par prezentāciju saturu un vērtējos kolēģu paveikto. Doktoranti uzstājas zinātniskajos semināros un prezentē savā promocijas darbā sasniegtos rezultātus. Studiju laikā semināros jāuzstājas vismaz divreiz. Doktoranti arī piedalās zinātniski pētniecisko darbu recenzēšanā, ieskaitot noslēguma darbu recenzēšanu. Doktorantiem jāpiedalās promocijas padomes sēdēs, lai iepazītos ar promocijas darba aizstāvēšanas norisi.