Datormācība (pamatkurss)(2),23/24-R

Studiju priekšmets "Datormācība (pamatkurss)” iepazīstina ar Windows vidi un apmāca praktiskai darbībai ar Windows aplikācijām un programmu paketēm (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). Studiju priekšmets ietver failu sakārtošanu, e-pasta veidus un to praktisko pielietošanu, pārlūkprogrammas un lietotāja darbību tīklā. Kursā aplūko grafiskos attēlus un inženiertehniskos rasējumus, kā arī praktiski apgūta rasējumu noformēšana un izdrukāšana.