Palīdzība par Search courses

Ievads bioloģisko sistēmu dizainā(1),20/21-R

Šo studiju kursu īsteno Latvijas Universitāte, studiju kursa izstrādātājs ir Indriķis Muižnieks.
Pilnu studiju kursu skatīt: https://www.lu.lv/studijas/studiju-celvedis/programmu-un-kursu-katalogi/kursu-katalogs/?tx_lustudycatalogue_pi1[action]=detail&tx_lustudycatalogue_pi1[controller]=Course&tx_lustudycatalogue_pi1[course]=Biol1095.

Biofizika(1),20/21-R

Studiju kursu īsteno Latvijas Universitāte, studiju kursa izstrādātājs ir Jānis Cīmurs.
Beidzot šo studiju kursu students spēs skaidrot atsevišķus bioloģiskos procesus, kas ietver fizikālās parādības (piemēram, entropiju, brīvo enerģiju u.c.), kā arī students spēs pielietot vairākas fizikālās metodes (piemēram, spektrālā analīze, elektroforēze u.c.) lai veiktu mērījumus biotehnoloģijās.
Pilnu studiju kursu skatīt: https://www.lu.lv/studijas/studiju-celvedis/programmu-un-kursu-katalogi/kursu-katalogs/?tx_lustudycatalogue_pi1[action]=detail&tx_lustudycatalogue_pi1[controller]=Course&tx_lustudycatalogue_pi1[course]=Fizi1087

Angļu valoda I(1),20/21-R

Šo studiju kursu īsteno Latvijas Universitāte, studiju kursa izstrādātājas ir Indra Karapetjana, Monta Farneste.
Pilnu studiju kursu skatīt: https://www.lu.lv/studijas/studiju-celvedis/programmu-un-kursu-katalogi/kursu-katalogs/?tx_lustudycatalogue_pi1[action]=detail&tx_lustudycatalogue_pi1[controller]=Course&tx_lustudycatalogue_pi1[course]=Valo1051.