Pieejamie kursi

Starptautiskās tirdzniecības tiesības(1),21/22-P

Priekšmeta - Starptautiskās tirdzniecības tiesības - galvenie jautājumi:
Starptautisko tirdzniecības tiesību (STT) jēdziens un sistēma. STT kodifikācija un unifikācija. ANO (Vīnes) 1980.gada Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma, pārdevuma līgumiem. UNIDROIT 1994.gada starptautisko komerclīgumu principi. Ārējās tirdzniecības darījumu jēdziens, līguma noslēgšana, struktūra, saturs un izpildīšana. INCOTERMS noteikumi. Starptautisko pārvadājumu tiesiskais regulējums. Maksāšanas metodes starptautiskajā tirdzniecībā. Interneta bizness.

Mārketings un digitālā transformācija(1),19/20-R

Studiju kurss sniedz padziļinātu izpratni par digitālās transformācijas ietekmi uzņēmējdarbības vides, mārketinga un organizācijas komunikācijas efektīvu attīstību.

Attālinātās sporta nodarbības

RTU Sporta centrs aicina ārkārtas situācijas laikā un arī pēc tās beigām studentiem būt fiziski aktīviem un uzlabot savas iemaņas dažādos sporta veidos. Šis e-kurss piedāvā ikvienam RTU studentam un d