Palīdzība par Meklēt kursus

Vides inženierķīmija un materiālzinības(1),20/21-V

Studiju kursā apskata pamatzināšanas par vides inženierķīmiju un materiālzinībām, lai attīstītu studentiem iemaņas un kompetences tehnoloģiju ekoloģisko problēmu novērtēšanā, iepazīstinātu studentus ar tīrām vides tehnoloģijām, kā arī sniegtu izpratni par vienkāršajiem materiāliem un kompozītiem, materiālu tehnoloģiskajām un ekspluatācijas īpašībām, šo materiālu priekšrocībām un trūkumiem, materiālu struktūru īpatnībām un to pētīšanas metodēm. Kursā tiek attīstītas kompetences izsekot materiālu un izstrādājumu dzīves ciklam, patstāvīgi veikt eksperimentus laboratorijā, veikt rezultātu analīzi, izskaidrot, apkopot datus un izdarīt secinājumus.

Vides inženierķīmija un materiālzinības(1),21/22-R

Studiju kursā apskata pamatzināšanas par vides inženierķīmiju un materiālzinībām, lai attīstītu studentiem iemaņas un kompetences tehnoloģiju ekoloģisko problēmu novērtēšanā, iepazīstinātu studentus ar tīrām vides tehnoloģijām, kā arī sniegtu izpratni par vienkāršajiem materiāliem un kompozītiem, materiālu tehnoloģiskajām un ekspluatācijas īpašībām, šo materiālu priekšrocībām un trūkumiem, materiālu struktūru īpatnībām un to pētīšanas metodēm. Kursā tiek attīstītas kompetences izsekot materiālu un izstrādājumu dzīves ciklam, patstāvīgi veikt eksperimentus laboratorijā, veikt rezultātu analīzi, izskaidrot, apkopot datus un izdarīt secinājumus.

Ķīmiskā rūpniecība un ilgtspēja(1),20/21-V

Studiju kurss paredzēts, lai veidotu padziļinātu izpratni par ražošanas stadijām un attīstības procesiem no idejas līdz pat gatavam produktam, ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu ilgtspēju un sociālo atbildību, kvalitātes vadības sistēmu un tās uzraudzību, kā arī ar to saistīto risku pārvaldību, nozarei saistošajiem starptautiskajiem un Latvijai specifiskajiem standartiem, to lietojumu ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos. Studējošais iegūst zināšanas par galvenajiem ražošanas procesiem, cilvēkresursu un projektu plānošanu, darba organizēšanu, izejvielu sagādi, procesu vadību, pastāvīgu pilnveidi un integrētas vadības sistēmas pamatprincipiem. Studiju process ir orientēts uz integrētu teorētisko zināšanu veidošanu un praktisku pielietošanu, kā arī studentu profesionālās kompetences pilnveidi.