Tēma Nosaukums Apraksts
1. Pedagoģijas zinātne un prakse Fails Lekciju atbalsta materiāls
Fails Patstāvīgie darbi priekšmetā.doc
Tēma 2 Fails Mācīšanās stili.doc
Tēma 6 Fails pieejas.docx
Tēma 10 Fails Lekciju atbalsta materiāls
Tēma 16 Fails Ieskaites materiāls