Topic outline

 • General
  RIGA TECHNICAL UNIVERSITY

  23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zin.fakultāte
  Course "Pedagogy(1),16/17-R" learning platform

  This e-learning platform was created in collaboration with RTU IT User Support Center.

  +371 6 708 9999, it@rtu.lv Skype


  STUDY COURSE INFORMATION AND LECTURE MATERIALS

 • Topic 2

  2. Mācību process. Mūsdienīga mācību procesa izpratne.

  Mājas darbs: Noteikt savu mācīšanās stilu!

 • Topic 3

  3. Didaktika. Didaktikas jēdziens. Didaktikas principi un likumsakarības.

  • Topic 4

   4. Mācīšanās. Principiālās atšķirības starp mācīšanu un mācīšanos.

   • Topic 5

    5. Mācību metodes, formas un līdzekļi.

    • Topic 6

     6. Seminārs: Mācību procesa organizācijas pieejas

    • Topic 7

     7. Vērtēšanas didaktiskie aspekti.

     • Topic 8

      8.1. Mācību nodarbības plānošana un organizēšana.

      8.2. Spēju veidi, to nozīme mācību procesā.

      • Topic 9

       9. Interaktīvs mācību process. Sadarbības pedagoģija.

        

       • Topic 10

        10. Audzināšana un socializācija.

       • Topic 11

        11. Cilvēka attīstības pedagoģiskie nosacījumi. Sociālās pamatvajadzības.

        • Topic 12

         12. Kategoriālo kvalitāšu audzināšana. Paaudžu konflikti.

         • Topic 13

          13. Ģimenes audzināšanas pieejas.

          • Topic 14

           14. Praktiskais darbs. Audzēkņu pedagoģiskā izpēte (1.)

           • Topic 15

            15. Praktiskais darbs. Audzēkņu pedagoģiskā izpēte (2.)

            • Topic 16

             16. Ieskaites seminārs. Vērtīborientēts izglītības process.