Tēma Nosaukums Apraksts
Lapa Kursa mērķis
Tēma 1 Lapa Latvijas lielākās bibliotēkas
Lapa Informācijas meklēšana un pakalpojumi RTU ZB
Lapa Citi noderīgi bibliotēku brīvpieejas katalogi
Lapa RTU ZB elektroniskais katalogs
Lapa UDK - Ķīmija. Ķīmijas rūpniecība un tehnoloģija
Tēma 2 Lapa Vispārīga informācija
Lapa Informācijas avoti ķīmijā
Lapa Informācijas avoti materiālzinātnē
Lapa Datubāzes ķīmijā
Lapa Uzziņu literatūra
Lapa Ķīmijas žurnāli
Lapa Žurnālu nosaukumu saīsinājumi
Lapa Patenti
Lapa Grāmatas un mācību materiāli
Lapa Tematiskās grupas un diskusiju lapas
Tēma 3 Lapa Ķīmijas zinātne un izglītība Latvijā
Lapa Datubāzes. Tiešsaistes meklēšanas iespējas Latvijā
Lapa Latvijas ķīmijas žurnāli
Lapa Latvijas ķīmiskā rūpniecība
Tēma 4 Lapa Publicēšanas process : Primārie un sekundārie avoti
Interneta adrese Publikācijas (Rīgas Tehniskā universitāte)
Lapa Bibliogrāfiskās norādes un atsauces
Interneta adrese Kā atrast vispiemērotāko žurnālu savai publikācijai?