Topic Name Description
Page Lekciju un pārbaudes darbu plāns
Page Informācija par praktiskajiem darbiem
Page Informācija par kontroldarbiem/patstāvīgajiem darbiem
Page Eksāmena tēmas un kārtība
File Pielaide pie eksāmena un vērtēšana
Topic 1 Page Jautājumi, kas palīdzēs sagatavoties praktiskajam darbam:
File LINDO pamācība
Page LINDO pamācība no YouTube
File LINDOexe fails
File LINDO zip arhīvs
Topic 2 File Mācību grāmata

Počs R. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. 1. nodaļa.

File Prezentācija
Lekcijas prezentācija ar nelieliem paskaidrojumiem.
Topic 3 File Mācību grāmata
Počs R. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā.
File Prezentācija

Prezentācija par lekcijas tēmām ar nelieliem paskaidrojumiem

File Uzdevumi
Uzdevumi par dinamikas rindu prognozēšanu, izmantojot vidējo lielumu metodes
Page Atbildes
Uzdevumu 3.1. un 3.2. atbildes.
Page Jautājumi, kas palīdzēs sagatavoties praktiskajam darbam:
Topic 4 File Trenda funkcijas
Trenda funkciju apkopojums.
File Mācību grāmata
Počs R. Kvantitatīvās metodes ekonomikā. 2003
File Prezentācija
Prezentācija par trendiem
File Uzdevumi
Trenda funkciju izvēle
Page Atbildes
Topic 5 File Mācību grāmata
File Prezentācija
Topic 6 File Mācību grāmata
File Prezentacija
File Uzdevumi
Page Atbildes
Topic 7 File Mācību grāmata

File Prezentācija
Daudzfaktoru un dinamiskā regresija.
File Denny's piemērs
File Uzdevumi
Page Atbildes
Topic 8 File Mācību grāmata
Topic 9 File Programma LINDO
Īsa pamācība programmas LINDO lietošanā.
File Mācību grāmata
File Programma LINDO (zip arhīvs)

Fails vispirms jāatarhivē, tad jāaktivizē, lai instalētu programmu.

File Prezentācija
File Uzdevumi
Page Atbildes
Topic 10 File Mācību grāmata
File Prezentācija
Page Uzdevumi
Page Atbildes
Topic 11 File Mācību grāmata
File Prezentācija
Page Uzdevumi
Page Atbildes
Topic 12 File Mācību grāmata
File Prezentācija
URL Simpleksa metodes rīks
Maximize p = 60x + 20y subject to
x<=4
2y<=12
3x+2y<=18
Page Uzdevumi
Page Atbildes
Topic 13 File Mācību grāmata
File Prezentācija
File Funkcijas programmā Excel
File Uzdevumi
Page Atbildes
Topic 14 File Mācību grāmata
File Prezentācija
Page Uzdevumi
Page Atbildes.
Topic 15 File Prezentācija
Topic 16 Page Eksāmena jautājumu tēmas
File Formulas, kas jāzina
Page Eksāmenā 2. uzdevums
Page Eksāmenā 4. uzdevums
Page Eksāmenā 5. uzdevums
Page Eksāmenā 8. uzdevums