Tēmu izklāsts

 • Vispārēji  RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
  Inženierekonomikas un vadības fakultāte
  Kursa "Kvantitatīvās metodes ekonomikā" e-studiju vietne • Tēma 1  KURSA INFORMĀCIJA
 • Tēma 2  LEKCIJU MATERIĀLI
 • Tēma 3

  Šī e-studiju vietne tapusi sadarbībā ar RTU IT Lietotāju atbalsta centru.
  +371 6 708 9999, it@rtu.lv Skype
 • Tēma 4

  4. lekcija
 • Tēma 5

  5. lekcija
 • Tēma 6

  6. lekcija
 • Tēma 7

  7. lekcija
 • Tēma 8

  8. lekcija
 • Tēma 9

  9. lekcija
 • Tēma 10

  10. lekcija
 • Tēma 11

  11. lekcija
 • Tēma 12

  12. lekcija
 • Tēma 13

  13. - 14. lekcija
 • Tēma 14

  15. lekcija
 • Tēma 15

  16. lekcija
 • Tēma 16

  Sesija
 • Tēma 17

  Sesija