Tēma Nosaukums Apraksts
Lapa Lekciju un pārbaudes darbu plāns
Lapa Informācija par praktiskajiem darbiem
Lapa Informācija par kontroldarbiem/patstāvīgajiem darbiem
Lapa Eksāmena tēmas un kārtība
Fails Pielaide pie eksāmena un vērtēšana
Tēma 1 Lapa Jautājumi, kas palīdzēs sagatavoties praktiskajam darbam:
Fails LINDO pamācība
Lapa LINDO pamācība no YouTube
Fails LINDOexe fails
Fails LINDO zip arhīvs
Tēma 2 Fails Mācību grāmata

Počs R. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. 1. nodaļa.

Fails Prezentācija
Lekcijas prezentācija ar nelieliem paskaidrojumiem.
Tēma 3 Fails Mācību grāmata
Počs R. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā.
Fails Prezentācija

Prezentācija par lekcijas tēmām ar nelieliem paskaidrojumiem

Fails Uzdevumi
Uzdevumi par dinamikas rindu prognozēšanu, izmantojot vidējo lielumu metodes
Lapa Atbildes
Uzdevumu 3.1. un 3.2. atbildes.
Lapa Jautājumi, kas palīdzēs sagatavoties praktiskajam darbam:
Tēma 4 Fails Trenda funkcijas
Trenda funkciju apkopojums.
Fails Mācību grāmata
Počs R. Kvantitatīvās metodes ekonomikā. 2003
Fails Prezentācija
Prezentācija par trendiem
Fails Uzdevumi
Trenda funkciju izvēle
Lapa Atbildes
Tēma 5 Fails Mācību grāmata
Fails Prezentācija
Tēma 6 Fails Mācību grāmata
Fails Prezentacija
Fails Uzdevumi
Lapa Atbildes
Tēma 7 Fails Mācību grāmata

Fails Prezentācija
Daudzfaktoru un dinamiskā regresija.
Fails Denny's piemērs
Fails Uzdevumi
Lapa Atbildes
Tēma 8 Fails Mācību grāmata
Tēma 9 Fails Programma LINDO
Īsa pamācība programmas LINDO lietošanā.
Fails Mācību grāmata
Fails Programma LINDO (zip arhīvs)

Fails vispirms jāatarhivē, tad jāaktivizē, lai instalētu programmu.

Fails Prezentācija
Fails Uzdevumi
Lapa Atbildes
Tēma 10 Fails Mācību grāmata
Fails Prezentācija
Lapa Uzdevumi
Lapa Atbildes
Tēma 11 Fails Mācību grāmata
Fails Prezentācija
Lapa Uzdevumi
Lapa Atbildes
Tēma 12 Fails Mācību grāmata
Fails Prezentācija
Interneta adrese Simpleksa metodes rīks
Maximize p = 60x + 20y subject to
x<=4
2y<=12
3x+2y<=18
Lapa Uzdevumi
Lapa Atbildes
Tēma 13 Fails Mācību grāmata
Fails Prezentācija
Fails Funkcijas programmā Excel
Fails Uzdevumi
Lapa Atbildes
Tēma 14 Fails Mācību grāmata
Fails Prezentācija
Lapa Uzdevumi
Lapa Atbildes.
Tēma 15 Fails Prezentācija
Tēma 16 Lapa Eksāmena jautājumu tēmas
Fails Formulas, kas jāzina
Lapa Eksāmenā 2. uzdevums
Lapa Eksāmenā 4. uzdevums
Lapa Eksāmenā 5. uzdevums
Lapa Eksāmenā 8. uzdevums