Tēmu izklāsts

 • Izmēģinājuma kurss  RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
  999 DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULT.
  Priekšmeta "Izmēģinājuma kurss(1),19/20-R" e-studiju vietne  Šī e-studiju vietne tapusi sadarbībā ar RTU IT Lietotāju atbalsta centru.
  +371 6 708 9999, it@rtu.lv Skype


  STUDIJU KURSA INFORMĀCIJA UN LEKCIJU MATERIĀLI
 • Iepazīstināšana ar kursu

 • Elementi papildus informācijai

 • Papildus elementi izmantojot HTML kodus