Tēma Nosaukums Apraksts
Interneta adrese RTU Karjeras centra mājas lapa
Interneta adrese RTU Karjeras centra Twitter konts
Tēma 2 Mape BIK «Portfelis» lekciju materiāli
Mape Noderīga informācija
Mape Kontroldarbi
Kontroldarbs Nr.2 Fails 2 KD.docx
11.09.2013. "Uzņēmējdarbībai nepieciešamo resursu plānošana" Fails 2013_09_11_MarisMillers_BP_BIK_Porftelis.pdf
Nodokļi. Kārlis Ketners Fails Nodokli_Portfelis Ketners.ppt
Uzņēmumu formas un dibināšanas process. Kārlis Urbāns Fails Uzņēmumu formas un dibināšanas process.pdf
Mārketings. M. Ozoliņš Fails Nederigi produkti.doc
Fails Neparastākie restorāni pasaulē.doc
Fails Produkts_PORTFELIS.pptx
Ražošanas organizēšana. J.Jakubāne Fails Razosanas organizesana.pptx
Eiropas finansējuma apguve. E.Piebalga Fails LIAA.ppt