Week Name Description
File Studiju priekšmeta kalendārais plāns
File Studiju priekšmeta prasības
Page Ieteicamā literatūra
URL Ģeotelpiskās informācijas likums
URL ĢISnet: par un ap ĢIS Latvijā un pasaulē
URL neogeo.lv: cits ģeogrāfijas skatījums
URL GIS Pathway
URL The Global Geospatial Communication Network
URL The Open Source Geospatial Foundation
Page Videosižeti
URL Informācija par projektu
URL Sabiedriskā transporta simulatora video
RTU Modelēšanas un imitācijas katedrā izstrādāta sabiedriskā transporta simulators Vidzemes plānošanas reģionam
File Sabiedriskā transporta simulatora prezentācija (PowerPoint Slide Show)
Page JS GPS sekošana
Page Video sižets par JS GPS transporta sekošanas sistēmu
7 June - 13 June File 1.lekcijas slaidi
File 1.laboratorijas darbs
File Kartes 1.laboratorijas darbam
File QGIS programmatūras lietotāja instrukcija (angļu val.)
URL Quantum GIS
URL David Rumsey Map Collection
Page Video sižeti
21 June - 27 June File 2.lekcijas slaidi
File 2. laboratorijas darbs
File Dati 2. laboratorijas darbam
URL Geometric Aspects of Mapping
URL Cartographical Map Projections
Page Videosižeti
5 July - 11 July File 3. lekcijas slaidi
File 3. laboratorijas darbs
File Dati 3. laboratorijas darbam
URL GIS Database Concepts: A Tutorial
URL Open Geospatial Consortium
URL PostGIS
19 July - 25 July File 4. lekcijas slaidi
File 4. laboratorijas darbs
File Dati 4. laboratorijas darbam
URL Geospatial Analysis - A comprehensive guide
URL Spatial Analysis.co.uk - data, visualization, analysis, resources
Page Videosižeti
2 August - 8 August File 5. lekcijas slaidi
File 3. patstāvīgā laboratorijas darba atskaite
URL The Geography of Transport Systems
URL GIS for Transportation Symposium
URL pgRouting: Open Source Routing Library
23 August - 29 August File 6. lekcijas slaidi
File 6. laboratorijas darbs
File Dati 6. laboratorijas darbam
URL Travel-time Maps and their Uses
URL Creating Catchment Areas with pgRouting and QGIS
20 September - 26 September Page Kontroldarba jautājumi
File 7. lekcijas slaidi
File Papildmateriāls: Telpiskās vizualizācijas un modelēšanas principi
URL Nordic Geospatial Blog
URL COLORBREWER: Color Advice for Cartography
URL GPS Visualizer: Do-It-Yourself Mapping
URL MyTourbook: Free Software to Visualize and Analyze Tours
Page Videosižeti