Uzdevumi

nedēļa Uzdevumi Izpildes termiņš Iesniegtais materiāls Vērtēt
1. patstāvīgā darba vērtējums - -
2. patstāvīgā darba vērtējums - -
3. patstāvīgā darba atskaite un vērtējums - -
Kontroldarba vērtējums - -
Studiju priekšmeta gala vērtējums - -