Tēma Nosaukums Apraksts
Tēma 1 Interneta adrese RTU Zinātniskās bibliotēkas lietošanas noteikumi
Interneta adrese RTU Zinātniskās bibliotēkas mājaslapa

RTU Zinātniskās bibliotēkas mājaslapa

Fails RTU portāla ORTUS sadaļa "Bibliotēka"
Interneta adrese Seko bibliotēkas jaunumiem Facebook!
Interneta adrese Bibliotēkas pakalpojumi
Lapa Lietotāju apmācības
Interneta adrese Pieteikuma anketa apmācībām
Fails Informācija par Starpbibliotēku abonementu (SBA)
Lapa Bibliotēkas krājuma papildināšana
Fails Bibliogrāfisko rādītāju un e-bibliogrāfiju veidošana
Interneta adrese Scientific Library of Riga Technical University (General information)
Tēma 2 Fails Meklēšanas ieteikumi : Top 7
Fails Informācijas meklēšanas ABC
Fails Tematiskā meklēšana
Fails Datorzinātne un IT
Fails Ekonomika un vadība
Fails Enerģētika un elektrotehnika
Fails Transports
Lapa Kāpēc nepieciešams veikt patentu informācijas meklējumu?
Interneta adrese Patentu informācijas meklēšanas iespējas: resursi, pakalpojumi
Tēma 3 Interneta adrese Informācijas meklēšanas sistēmas PRIMO izmantošanas ceļvedis RTU Zinātniskās bibliotēkas lietotājiem
Fails Ievads darbā ar Valsts nozīmes elektronisko kopkatalogu
Tēma 4 Interneta adrese 2019. gadā abonētās Zinātniskās datubāzes
Lapa ACM Digital Library
Lapa EBSCOhost
Lapa EBSCO eBook Academic Collection
Lapa IEEE Xplore Digital Library
Fails LVS : Latvijas standartu datubāze
Lapa Proquest eBook Central
Lapa ScienceDirect
Lapa Scopus
Lapa Web of Science
Lapa WILEY Online Library
Lapa Izmēģinājuma pieejas Zinātniskās datubāzes
Fails Abonēto Latvijā izdoto žurnālu un laikrakstu elektroniskās versijas
Tēma 5 Fails RTU vēstures un mācībspēku publikāciju datubāze
Fails Datubāze "Arhitektūra un būvniecība"
Fails Publikāciju reģistrs. Datubāze «Zinātne». Palīgs meklēšanā

Palīgs publikāciju meklēšana.

Fails Publikāciju reģistrs. Datubāze «Zinātne». Datu ievade
Interneta adrese RTU Zinātniskās bibliotēkas tīmekļa žurnāls
Interneta adrese Informācijpratības kurss ķīmijā
Tēma 6 Interneta adrese Bibliogrāfiskās norādes un atsauces (ISO, Harvard, APA, ACS, IEEE)
Lapa Atsauču noformēšanas rīks MENDELEY
Lapa Atsauču noformēšanas rīks EndNote Basic (Web of Science)
Fails Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas bibliogrāfiskām norādēm un atsaucēm informāciju resursos : ISO 690:2010
Fails Atsauču noformēšanas piemēri latviešu valodā
Fails Atsauču noformēšanas piemēri angļu valodā
Interneta adrese Autortiesību likums
Lapa Ieteicamo resursu saraksts
Fails How to Write a Paper
Tēma 7 Interneta adrese Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
Fails Atvērtās piekļuves kustība pasaulē un Rīgas Tehniskajā universitātē
Fails Atvērtā piekļuve Rīgas Tehniskajā universitātē (Ludmila Peņicina)

Prezentācija konferencē "Atvērtā zinātne – pētnieku ieguvums 21. gadsimtā", Rīga, 2015. gada 20. oktobris

Fails Rīgas Tehniskās universitātes pieredze darbā ar RTU publikāciju reģistru un tā izmantošana Open Access repozitārija izveidē (Ludmila Peņicina)
Interneta adrese Open Access iniciatīva (ar video)
Fails Atvērtās piekļuves (Open Access) un atvērtās zinātnes (Open Science) iniciatīva: ieskats (Gita Rozenberga)
Fails Atvērtā piekļuve zinātniskās publicēšanās kontekstā (Gita Rozenberga)
Fails Atvērtā licence Creative Commons: kas tā ir? (Aija Uzula)
Interneta adrese Zinātniskās elektroniskās publikācijas un autortiesības (LU Bibliotēka)