tēma Nosaukums Apraksts
tēma 1 Interneta adrese RTU Zinātniskās bibliotēkas mājaslapa

RTU Zinātniskās bibliotēkas mājaslapa

Fails RTU portāla ORTUS sadaļa "Bibliotēka"
Interneta adrese Seko bibliotēkas jaunumiem Facebook!
Interneta adrese Bibliotēkas pakalpojumi
Lapa Lietotāju apmācības
Interneta adrese Pieteikuma anketa apmācībām
Fails Informācija par Starpbibliotēku abonementu (SBA)
Lapa Bibliotēkas krājuma papildināšana
Fails Bibliogrāfisko rādītāju un e-bibliogrāfiju veidošana
Interneta adrese Scientific Library of Riga Technical University (General information)
tēma 2 Fails Meklēšanas ieteikumi : Top 7
Fails Informācijas meklēšanas ABC
Fails Tematiskā meklēšana
Fails Datorzinātne un IT
Fails Ekonomika un vadība
Fails Enerģētika un elektrotehnika
Fails Transports
Lapa Kāpēc nepieciešams veikt patentu informācijas meklējumu?
Interneta adrese Patentu informācijas meklēšanas iespējas: resursi, pakalpojumi
tēma 3 Fails Ievads darbā ar Valsts nozīmes elektronisko kopkatalogu
Interneta adrese Kā izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu?
Vai Jūs zināt, kas ir RTU Zinātniskās bibliotēkas elektroniskais katalogs un kā to izmantot? Kā atrast elektronisko katalogu? Elektroniskā kataloga izmantošanas iespējas: nepieciešamās literatūras sameklēšana dažādās valodās, rezervēšana, pasūtīšana un termiņa pagarināšana. Ja šīs lietas nav skaidras, tad noskatieties video:
tēma 4 Interneta adrese 2017. gadā abonētās Zinātniskās datubāzes
Lapa ACM Digital Library
Lapa EBSCOhost
Lapa EBSCO eBook Academic Collection
Fails LVS : Latvijas standartu datubāze
Lapa Proquest eBook Central
Lapa ScienceDirect
Lapa WILEY Online Library
Lapa Izmēģinājuma pieejas Zinātniskās datubāzes
Fails Abonēto Latvijā izdoto žurnālu un laikrakstu elektroniskās versijas
tēma 5 Fails RTU vēstures un mācībspēku publikāciju datubāze
Fails Datubāze "Arhitektūra un būvniecība"
Fails Publikāciju reģistrs. Datubāze «Zinātne». Palīgs meklēšanā

Palīgs publikāciju meklēšana.

Fails Publikāciju reģistrs. Datubāze «Zinātne». Datu ievade
Interneta adrese RTU Zinātniskās bibliotēkas tīmekļa žurnāls
Interneta adrese Informācijpratības kurss ķīmijā
tēma 6 Interneta adrese Bibliogrāfiskās norādes un atsauces (ISO, Harvard, APA, ACS, IEEE)
Lapa Atsauču noformēšanas rīks MENDELEY
Lapa Atsauču noformēšanas rīks EndNote Basic (Web of Science)
Fails Atsauču noformēšanas piemēri latviešu valodā
Fails Atsauču noformēšanas piemēri angļu valodā
Interneta adrese Autortiesību likums
Lapa Ieteicamo resursu saraksts
Fails How to Write a Paper
tēma 7 Fails Open Access jeb atvērtās piekļuves kustība pasaulē un Rīgas Tehniskajā universitātē
Fails Atvērtā piekļuve Rīgas Tehniskajā universitātē (Ludmila Peņicina)

Prezentācija konferencē "Atvērtā zinātne – pētnieku ieguvums 21. gadsimtā", Rīga, 2015. gada 20. oktobris

Fails Rīgas Tehniskās universitātes pieredze darbā ar RTU publikāciju reģistru un tā izmantošana Open Access repozitārija izveidē (Ludmila Peņicina)
Interneta adrese Open Access iniciatīva (ar video)
Interneta adrese Brīvpieejas informācijas (Open Access) resursu nozīme zinātnes attīstībā

Rakstā ir sniegts ieskats Open Access kustības teorētiskajos jautājumos — sniegta tās definīcija un raksturojums, aplūkota vēsturiskā attīstība, galvenie Open Access virzieni — Open Access žurnāli un repozitoriji un autortiesību jautājumi. Analizējot informācijas avotus, secināts, ka arvien palielinās Open Access nostādņu izplatība Eiropā, plānojot iekļaut tās kā vienu no pamatprincipiem pētniecības rezultātu izplatīšanā. Latvijā Open Access idejas vēl nav plaši pazīstamas. LU Bibliotēka Eiropas Savienības projektu ietvaros aktīvi atbalsta un popularizē Open Access idejas Latvijas zinātnes vidē.

Raksta autore: Sandra Ranka

Interneta adrese Open Access - brīva pieeja zinātniskajai informācijai (Māra Jēkabsone)

Autore: Māra Jēkabsone

Fails Bibliotēku loma atvērtās piekļuves kustības veicināšanā (Māra Jēkabsone)

Prezentācija konferencē "Atvērtā zinātne – pētnieku ieguvums 21. gadsimtā", Rīga, 2015. gada 20. oktobris

Interneta adrese Zinātniskās elektroniskās publikācijas un autortiesības (LU Bibliotēka)