Topic Name Description
URL Doktorantūras skola Twitter konts
URL Doktorantūras Facebook lapa
URL Doktorantūras skolas foto galerija
URL Konkursa "ResearchSlam" mājas lapa
Noderīgi materiāli URL Vienotais pasākumu plāns jaunajiem zinātniekiem 2019./2020. studiju gadam
Folder Īsais doktorantūras kurss 2019
File Noderīgi doktorantiem
Anketēšanas rezultāti File 2019. gada doktorantūras absolventu aptaujas kopsavilkums
File 2018./2019. studiju gada doktorantu aptaujas rezultātu kopsavilkums
File 2018. gada doktorantūras absolventu aptaujas kopsavilkums
File 2017./2018. studiju gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
File 2016. gada absolventu aptaujas kopsavilkums
File 2015./2016. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
File 2014./2015. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
File 2014.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
File 2015.g. Studiju izmaksu aptaujas rezultātu apkopojums.pdf
File 2013./2014. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
File 2013.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
File 2012./2013. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
File 2012.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
File 2011./2012. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
File 2010./2011. akadēmiskā gada doktorantu anketēšanas rezultāti
File 2010. gada septembra APTAUJAS rezultāti