Tēma Nosaukums Apraksts
Interneta adrese Doktorantūras Facebook lapa
Interneta adrese Doktorantūras Twitter konts
Interneta adrese Doktorantūras foto galerija
Noderīgi materiāli Interneta adrese Vienotais pasākumu plāns jaunajiem zinātniekiem 2020./2021. studiju gadam
Mape Īsais doktorantūras kurss 2020
Mape Īsais doktorantūras kurss 2019
Fails Noderīgi doktorantiem
Anketēšanas rezultāti Fails 2019./2020. studiju gada doktorantu aptaujas rezultātu kopsavilkums
Fails 2019. gada doktorantūras absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2018./2019. studiju gada doktorantu aptaujas rezultātu kopsavilkums
Fails 2018. gada doktorantūras absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2017./2018. studiju gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2016. gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2015./2016. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2014./2015. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2014.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2015.g. Studiju izmaksu aptaujas rezultātu apkopojums.pdf
Fails 2013./2014. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2013.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2012./2013. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2012.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2011./2012. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2010./2011. akadēmiskā gada doktorantu anketēšanas rezultāti
Fails 2010. gada septembra APTAUJAS rezultāti