Tēma Nosaukums Apraksts
Interneta adrese Doktorantūras skola Twitter konts
Interneta adrese Doktorantūras Facebook lapa
Interneta adrese Doktorantūras skolas foto galerija
Interneta adrese Konkursa "ResearchSlam" mājas lapa
Noderīgi materiāli Interneta adrese Vienotais pasākumu plāns jaunajiem zinātniekiem 2019./2020. studiju gadam
Mape Īsais doktorantūras kurss 2019
Fails Noderīgi doktorantiem
Anketēšanas rezultāti Fails 2019. gada doktorantūras absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2018./2019. studiju gada doktorantu aptaujas rezultātu kopsavilkums
Fails 2018. gada doktorantūras absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2017./2018. studiju gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2016. gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2015./2016. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2014./2015. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2014.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2015.g. Studiju izmaksu aptaujas rezultātu apkopojums.pdf
Fails 2013./2014. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2013.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2012./2013. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2012.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2011./2012. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2010./2011. akadēmiskā gada doktorantu anketēšanas rezultāti
Fails 2010. gada septembra APTAUJAS rezultāti