tēma Nosaukums Apraksts
Interneta adrese Doktorantūras skola Twitter konts
Interneta adrese Doktorantūras Facebook lapa
Interneta adrese Doktorantūras skolas foto galerija
Interneta adrese Konkursa "ResearchSlam" mājas lapa
Noderīgi materiāli Fails Semināru plāns 2017./2018. studiju gadam
Mape Stresa vadība un laika plānošana
Mape CERN brauciena lekcijas
Mape Semināru arhīvs
Mape Pirmkursniekiem - seminārs "Īsais doktorantūras kurss 2015"
Mape Promocijas darbu vadītāju brokastis

Pieejami materiāli no semināriem, kas paredzēti promocijas darbu vadītājiem.

Iespējas Lapa Pieejamas programmatūru licences pētniecībai un studiju procesa nodrošināšanai
Interneta adrese Stipendija pētniecības veikšanai Zviedrijā
Fails WEB of Science tagad RTU.pdf
Anketēšanas rezultāti Fails 2016. gada absolventu aptaujas kosavilkums
Fails 2015./2016. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2014./2015. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2014.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2015.g. Studiju izmaksu aptaujas rezultātu apkopojums.pdf
Fails 2013./2014. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2013.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2012./2013. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2012.gada absolventu aptaujas kopsavilkums
Fails 2011./2012. akadēmiskā gada doktorantu aptaujas kopsavilkums
Fails 2010./2011. akadēmiskā gada doktorantu anketēšanas rezultāti
Fails 2010. gada septembra APTAUJAS rezultāti
tēma 4 Fails ScienceDirect datu bāze pieejama RTU Zinātniskajā bibliotēkā.pdf