Topic Name Description
File Literatūras saraksts
Page Determinanti
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Matricas
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Lineāru vienādojumu sistēmas
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Pamatjēdzieni par vektoriem
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Vektoru skalārais un vektoriālais reizinājums
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Vektoru jauktais reizinājums. Koordinātu sistēmas plaknē
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Taisne plaknē
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Otrās kārtas līnijas plaknē
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Plakne un taisne telpā
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Pamatjēdzieni par funkcijām
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Funkcijas robeža
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Pirmā un otrā ievērojamā robeža
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Funkcijas nepārtrauktība
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Atvasinājums
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Apslēpti un parametriski dotas funkcijas atvasināšana
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Diferenciālrēķinu pamatteorēmas
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Funkcijas monotonitāte un ekstrēmi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Funkcijas grafika pārliekuma punkti, asimptotas
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Funkcijas pētīšana
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Vairāku argumentu funkcijas parciāla atvasināšana
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Vairāku argumentu funkcijas augstāku kārtu atvasinājumi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Vairāku argumentu funkciju atvasinājumu pielietojumi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Kompleksie skaitļi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
File Lineārā algebra
File Vektoru algebra
File Analītiskā ģeometrija
File Robežas
File Viena argumenta funkciju atvasinājumi
File Viena argumenta funkciju atvasinājumi (laboti, papildināti varianti)
File Funkciju pētīšana
File Vairāku argumentu funkciju atvasināšana
File Lineārā algebra
File Vektoru algebra
File Analītiskā ģeometrija
File Robežas
File Viena argumenta funkciju atvasinājumi
File Funkciju pētīšana
File Vairāku argumentu funkciju atvasināšana
File Grāmata "Matemātikas uzdevumu risināšana ar MATHEMATICA5"
File Pamatformulas
File Darbības ar daļām un pakāpēm piemēros (doc. I.Dzenīte)_
File FRM_ COS un SIN vērtību riņķis (doc. I.Dzenīte)
File FRM_ Vektori (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Funkciju GRAFIKI ( D.Bože uzd. krājums)
File FRM_tēmai "Robežas" & vispār (doc. I.Dzenīte)_
File FRM_ Atvasināšanas PAMATFORMULAS un LIKUMI (doc. I.Dzenīte)_
File FRM_ Funkciju pētīšanas shēma (doc. I.Dzenīte)
File FRM_ Funkciju pētīšanas elementi (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Otrās kārtas līnijas un leņķis starp taisnēm PLAKNĒ (doc. I.Dzenīte)
File FRM_ Analītiskā ģeometrija_ TABULA_17