Tēma Nosaukums Apraksts
Fails Literatūras saraksts
Lapa Determinanti
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Matricas
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Lineāru vienādojumu sistēmas
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Pamatjēdzieni par vektoriem
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Vektoru skalārais un vektoriālais reizinājums
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Vektoru jauktais reizinājums. Koordinātu sistēmas plaknē
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Taisne plaknē
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Otrās kārtas līnijas plaknē
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Plakne un taisne telpā
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Pamatjēdzieni par funkcijām
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Funkcijas robeža
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Pirmā un otrā ievērojamā robeža
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Funkcijas nepārtrauktība
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Atvasinājums
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Apslēpti un parametriski dotas funkcijas atvasināšana
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Diferenciālrēķinu pamatteorēmas
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Funkcijas monotonitāte un ekstrēmi
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Funkcijas grafika pārliekuma punkti, asimptotas
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Funkcijas pētīšana
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Vairāku argumentu funkcijas parciāla atvasināšana
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Vairāku argumentu funkcijas augstāku kārtu atvasinājumi
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Vairāku argumentu funkciju atvasinājumu pielietojumi
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Lapa Kompleksie skaitļi
Fails Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Fails Lineārā algebra
Fails Vektoru algebra
Fails Analītiskā ģeometrija
Fails Robežas
Fails Viena argumenta funkciju atvasinājumi
Fails Viena argumenta funkciju atvasinājumi (laboti, papildināti varianti)
Fails Funkciju pētīšana
Fails Vairāku argumentu funkciju atvasināšana
Fails Lineārā algebra
Fails Vektoru algebra
Fails Analītiskā ģeometrija
Fails Robežas
Fails Viena argumenta funkciju atvasinājumi
Fails Funkciju pētīšana
Fails Vairāku argumentu funkciju atvasināšana
Fails Grāmata "Matemātikas uzdevumu risināšana ar MATHEMATICA5"
Fails Pamatformulas
Fails Darbības ar daļām un pakāpēm piemēros (doc. I.Dzenīte)_
Fails FRM_ COS un SIN vērtību riņķis (doc. I.Dzenīte)
Fails FRM_ Vektori (doc. I.Dzenīte)
Fails FRM_Funkciju GRAFIKI ( D.Bože uzd. krājums)
Fails FRM_tēmai "Robežas" & vispār (doc. I.Dzenīte)_
Fails FRM_ Atvasināšanas PAMATFORMULAS un LIKUMI (doc. I.Dzenīte)_
Fails FRM_ Funkciju pētīšanas shēma (doc. I.Dzenīte)
Fails FRM_ Funkciju pētīšanas ELEMENTI (doc. I.Dzenīte)_21
Fails FRM_Otrās kārtas līnijas un leņķis starp taisnēm PLAKNĒ (doc. I.Dzenīte)
Fails FRM_ Analītiskā ģeometrija_ TABULA_17