Tēma Nosaukums Apraksts
Tēma 1 Fails Termodinamika un kinētika - lekcijas konspekts
Fails Termodinamikas uzdevumu risināšanas piemēri
Fails Kinētikas uzdevumu risināšanas piemēri
Fails Laboratorijas darbs "Ķīmisko procesu termodinamika" - darba apraksts
Fails Termodinamika un kinētika - lekcijas konspekts
Fails Termodinamikas uzdevumu risināšanas piemēri
Fails Kinētikas uzdevumu risināšanas piemēri
Fails Laboratorijas darbs "Ķīmisko procesu termodinamika" - darba apraksts
Tēma 2 Fails Tīras vielas un maisījumi. Gaiss, tā sastāvs un piesārņojums. Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumi risināšanas piemēri par tēmu "Vielu kvantitatīvais raksturojums"
Fails Uzdevumu risināšanas piemēri par tēmu "Ideālo gāzu likumi"
Fails Laboratorijas darbs "Siltumnīcas efekts".
Fails Tīras vielas un maisījumi. Gaiss, tā sastāvs un piesārņojums. Lekcijas konspekts
Fails Uzdevumi risināšanas piemēri par tēmu "Vielu kvantitatīvais raksturojums"
Fails Uzdevumu risināšanas piemēri par tēmu "Ideālo gāzu likumi"
Fails Laboratorijas darbs "Siltumnīcas efekts".
Tēma 3 Fails Ūdens - lekcijas konspekts
Fails Laboratorijas darbs " Ūdens cietība"
Fails Laboratorijas darbs "Ūdens elektrovadītspēja"
Fails Laboratorijas darbs - Šķīdumu kvantitatīvie raksturojumi.
Fails Uzdevumu risināšanas piemēri tēmai "Ūdens šķīdumi"
Fails Uzdevumu risināšanas piemēri tēmai "Ūdens cietība"
Fails Laboratorijas darbs "Nitrātjonu noteikšana pārtikas produktos"
Fails Laboratorijas darbs: "pH noteikšana dažādiem šķīdumiem"
Fails Ūdens - lekcijas konspekts
Fails Laboratorijas darbs " Ūdens cietība"
Fails Laboratorijas darbs "Ūdens elektrovadītspēja"
Fails Laboratorijas darbs - Šķīdumu kvantitatīvie raksturojumi.
Fails Uzdevumu risināšanas piemēri tēmai "Ūdens šķīdumi"
Fails Uzdevumu risināšanas piemēri tēmai "Ūdens cietība"
Fails Laboratorijas darbs "Nitrātjonu noteikšana pārtikas produktos"
Fails Laboratorijas darbs: "pH noteikšana dažādiem šķīdumiem"
Tēma 4 Fails Metāli un to ķīmiskās īpašības. Lekcijas konspekts
Fails Laboratorijas darbs "Metāli". Darba apraksts
Fails Metāli un to ķīmiskās īpašības. Lekcijas konspekts
Fails Laboratorijas darbs "Metāli". Darba apraksts
Tēma 5 Fails Elektroķīmija. Lekcijas konspekts
Fails Laboratorijas darbs "Galvaniskais elements"
Fails Laboratorijas darbs "Metālu korozija"
Fails Laboratorijas darbs "Kurināmā elements 1"
Fails Laboratorijas darbs "Kurināmā elements 2"
Fails Laboratorija darbs "Kurināmā elementa automobīlis"
Fails Laboratorijas darbs "Kurināmā elements Junior"
Fails Elektroķīmija. Lekcijas konspekts
Fails Laboratorijas darbs "Galvaniskais elements"
Fails Laboratorijas darbs "Metālu korozija"
Fails Laboratorijas darbs "Kurināmā elements 1"
Fails Laboratorijas darbs "Kurināmā elements 2"
Fails Laboratorija darbs "Kurināmā elementa automobīlis"
Fails Laboratorijas darbs "Kurināmā elements Junior"
Tēma 6 Fails Organiskie savienojumi. Ogļūdeņraži. Lekcijas konspekts
Fails Laboratorijas darbs par tēmu "Spirta satura noteikšana benzīnā"
Fails Organiskie savienojumi. Ogļūdeņraži. Lekcijas konspekts
Fails Laboratorijas darbs par tēmu "Spirta satura noteikšana benzīnā"
Tēma 7 Fails Ogļūdeņražu funkcionālie atvasinājumi, to īpašības un lietošana.
Fails Laboratorijas darbs par tēmu "Iepakojumam izmantojamo polimēru identificēšana"
Fails Ogļūdeņražu funkcionālie atvasinājumi, to īpašības un lietošana.
Fails Laboratorijas darbs par tēmu "Iepakojumam izmantojamo polimēru identificēšana"
Tēma 8 Fails Neorganiskie savienojumi. Lekcijas konspekts
Fails Neorganiskie savienojumi. Lekcijas konspekts
Tēma 9 Fails materiālu sagatavošanā izmantotā lieteratūra
Fails materiālu sagatavošanā izmantotā lieteratūra