Topic Name Description
Page KONSULTĀCIJAS Pavasara SESIJAS laikā
Topic 2 File Ievadlekcija. Vērtēšanas kritēriji.
File Ģeodēziskie instrumenti - Teodolīts, attālumu mērījumi .pdf
File Ģeodēziskie instrumenti - Nivelēšana .pdf
File Tiešais un pretējais ģeodēziskais uzdevums.pdf
File Fizikālās īpašības .pdf
File Karšu projekcijas un LKS-92 (2015).pdf
File Horizontālās uzmērīšanas metodes un Tahimetrija.pdf
File Ģeodēziskie tīkli.pdf
File Globālās navigācijas satelitu sistēmas.pdf
File Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.pdf
File Fotogrammetrija_arhitektiem.pdf
File Mērnieku sertifikācija.pdf
Topic 3 File Titullapa ar laboratorijas darbu sarakstu
File 1. Apraksts - Teodolīts. Limba nolasījumi.
File 1. Veidlapa - Teodolīts. Limba nolasījumi.
File 2. Apraksts - Horizontālais un slīpuma leņķis.
File 2. Veidlapa - Horizontālais un slīpuma leņķis.
File 3. Apraksts - Ģeometriskā nivelēšana ar starppunktiem.
File 3. Veidlapa - Ģeometriskā nivelēšana ar starppunktiem.
File 4. Apraksts - Robežu plana noformēšana.pdf
File 4.1. Pielikums Nr.1 - Robežu plans.pdf
File 4.2. Detālplānojums - zemes gabali.dwg
File Kadastra numuri un apzīmējumi
File 5. Apraksts - Tahimetriskā uzmērīšana.pdf
File 5. Veidlapa - Tahimetrijas zurnals.pdf
File 6. Apraksts - Plāns un koordinātas.
File 6. Veidlapa - Plāns un koordinātas.