Tēma Nosaukums Apraksts
Lapa KONSULTĀCIJAS Pavasara SESIJAS laikā
Tēma 2 Fails Ievadlekcija. Vērtēšanas kritēriji.
Fails Ģeodēziskie instrumenti - Teodolīts, attālumu mērījumi .pdf
Fails Ģeodēziskie instrumenti - Nivelēšana .pdf
Fails Tiešais un pretējais ģeodēziskais uzdevums.pdf
Fails Fizikālās īpašības .pdf
Fails Karšu projekcijas un LKS-92 (2015).pdf
Fails Horizontālās uzmērīšanas metodes un Tahimetrija.pdf
Fails Ģeodēziskie tīkli.pdf
Fails Globālās navigācijas satelitu sistēmas.pdf
Fails Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.pdf
Fails Fotogrammetrija_arhitektiem.pdf
Fails Mērnieku sertifikācija.pdf
Tēma 3 Fails Titullapa ar laboratorijas darbu sarakstu
Fails 1. Apraksts - Teodolīts. Limba nolasījumi.
Fails 1. Veidlapa - Teodolīts. Limba nolasījumi.
Fails 2. Apraksts - Horizontālais un slīpuma leņķis.
Fails 2. Veidlapa - Horizontālais un slīpuma leņķis.
Fails 3. Apraksts - Ģeometriskā nivelēšana ar starppunktiem.
Fails 3. Veidlapa - Ģeometriskā nivelēšana ar starppunktiem.
Fails 4. Apraksts - Robežu plana noformēšana.pdf
Fails 4.1. Pielikums Nr.1 - Robežu plans.pdf
Fails 4.2. Detālplānojums - zemes gabali.dwg
Fails Kadastra numuri un apzīmējumi
Fails 5. Apraksts - Tahimetriskā uzmērīšana.pdf
Fails 5. Veidlapa - Tahimetrijas zurnals.pdf
Fails 6. Apraksts - Plāns un koordinātas.
Fails 6. Veidlapa - Plāns un koordinātas.