Tēma Nosaukums Apraksts
Tēma 1 Interneta adrese RTU portāla ORTUS sadaļa "Bibliotēka"
Interneta adrese Bibliotēkas sadaļa RTU portālā ORTUS (YouTube video)
Interneta adrese RTU Zinātniskās bibliotēkas mājaslapa

RTU Zinātniskās bibliotēkas mājaslapa

Interneta adrese RTU Zinātniskās bibliotēkas lietošanas noteikumi
Interneta adrese Bibliotēkas darba laiki un kontakti
Interneta adrese Seko bibliotēkas jaunumiem Facebook!
Tēma 2 Interneta adrese Bezmaksas pakalpojumi
Interneta adrese Lietotāju apmācības
Interneta adrese Pieteikuma anketa apmācībām
Interneta adrese Maksas pakalpojumi
Interneta adrese Informācija par Starpbibliotēku abonementu (SBA)
Tēma 3 Interneta adrese Informācijas meklēšanas sistēmas PRIMO izmantošanas ceļvedis RTU Zinātniskās bibliotēkas lietotājiem
Interneta adrese Īsi par meklēšanas sistēmas PRIMO lietošanu (YouTube video)
Interneta adrese Kā lietot RTU Zinātniskās bibliotēkas elektronisko katalogu? (YouTube video)
Fails Ievads darbā ar Valsts nozīmes elektronisko kopkatalogu
Interneta adrese Informācijas meklēšanas ABC
Interneta adrese Meklēšanas ieteikumi : Top 7
Tēma 4 Interneta adrese 2024. gadā abonētās Zinātniskās datubāzes
Interneta adrese ACM Digital Library
Interneta adrese EBSCOhost
Interneta adrese EBSCO eBook Academic Collection
Interneta adrese IEEE Xplore Digital Library
Interneta adrese LVS : Latvijas standartu datubāze
Interneta adrese Proquest eBook Central
Interneta adrese ScienceDirect
Interneta adrese Scopus
Interneta adrese Web of Science
Interneta adrese WILEY Online Library
Lapa Izmēģinājuma pieejas Zinātniskās datubāzes
Fails Abonēto Latvijā izdoto žurnālu un laikrakstu elektroniskās versijas
Tēma 5 Fails RTU vēstures un mācībspēku publikāciju datubāze
Fails Datubāze "Arhitektūra un būvniecība"
Interneta adrese RTU Zinātnisko publikāciju reģistrs. Palīgs meklēšanā
Tēma 6 Interneta adrese Bibliogrāfiskās norādes un atsauces (ISO, Harvard, APA, ACS, IEEE)
Interneta adrese Atsauču noformēšanas rīks MENDELEY
Interneta adrese Atsauču noformēšanas rīks EndNote Basic (Web of Science)
Fails Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas bibliogrāfiskām norādēm un atsaucēm informāciju resursos : ISO 690:2010
Fails Atsauču noformēšanas piemēri latviešu valodā
Fails Atsauču noformēšanas piemēri angļu valodā
Interneta adrese Autortiesību likums
Interneta adrese Ieteicamo resursu saraksts
Interneta adrese Kā atrast vispiemērotāko žurnālu savai publikācijai?
Fails How to Write a Paper