tēma Nosaukums Apraksts
tēma 1 Fails RTU portāla ORTUS sadaļa "Bibliotēka"
Interneta adrese Bibliotēkas darba laiki un kontakti
Interneta adrese Seko bibliotēkas jaunumiem Facebook!
Interneta adrese RTU Zinātniskās bibliotēkas mājas lapa
Fails Informācija par Starpbibliotēku abonementu (SBA)
Lapa Bibliotēkas krājuma papildināšana
Fails Bibliogrāfisko rādītāju un e-bibliogrāfiju veidošana
tēma 2 Interneta adrese Bezmaksas pakalpojumi
Lapa Lietotāju apmācības
Interneta adrese Pieteikuma anketa apmācībām
Interneta adrese Maksas pakalpojumi
tēma 3 Fails Ievads darbā ar Valsts nozīmes elektronisko kopkatalogu
Interneta adrese Kā izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu?
Vai Jūs zināt, kas ir RTU Zinātniskās bibliotēkas elektroniskais katalogs un kā to izmantot? Kā atrast elektronisko katalogu? Elektroniskā kataloga izmantošanas iespējas: nepieciešamās literatūras sameklēšana dažādās valodās, rezervēšana, pasūtīšana un termiņa pagarināšana. Ja šīs lietas nav skaidras, tad noskatieties video:
tēma 4 Interneta adrese 2017. gadā abonētās Zinātniskās datubāzes
Lapa ACM Digital Library
Lapa EBSCOhost
Lapa EBSCO eBook Academic Collection
Fails LVS : Latvijas standartu datubāze
Lapa Proquest eBook Central
Lapa ScienceDirect
Lapa WILEY Online Library
Lapa Izmēģinājuma pieejas Zinātniskās datubāzes
Fails Abonēto Latvijā izdoto žurnālu un laikrakstu elektroniskās versijas
tēma 5 Fails RTU vēstures un mācībspēku publikāciju datubāze
Fails Publikāciju reģistrs. Datubāze «Zinātne». Palīgs meklēšanā

Palīgs publikāciju meklēšana.

tēma 6 Interneta adrese Bibliogrāfiskās norādes un atsauces (ISO, Harvard, APA, ACS, IEEE)
Lapa Atsauču noformēšanas rīks MENDELEY
Lapa Atsauču noformēšanas rīks EndNote Basic (Web of Science)
Fails Atsauču noformēšanas piemēri latviešu valodā
Fails Atsauču noformēšanas piemēri angļu valodā
Interneta adrese Autortiesību likums
Lapa Ieteicamo resursu saraksts
Fails How to Write a Paper