Palīdzība par Search courses

Elektriskās mašīnas(1),20/21-R

Aplūkoti elektrisko mašīnu un transformatoru uzbūves principi un konstrukcijas, teorijas jautājumi stacionāros procesos, kā arī analizēti to darba režīmi un ekspluatācijas īpašības.

Elektrisko mašīnu magnētiskās sistēmas un to optimizācija(1),20/21-R

Aplūkoti optimizācijas vispārīgi jautājumi, optimizācijas kā tehnikas nozares metodiskie un matemātiskie pamati, elektrisko mašīnu magnētisko sistēmu modifikācijas un to elementu optimizācijas uzdevumu specifika, optimizācijas metodes, algoritmi un programmatūra.

Elektrosistēmas arhitektūrā(1),20/21-R

Lai veicinātu sadarbību starp arhitektiem un enerģētikas speciālistiem, priekšmeta ietvaros, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izskaidroti elektrisko ķēžu pamatlikumi un aplūkoti galvenie ēku elektrosistēmu elementi. Iekļautie teorētiskie jautājumi veicina izpratni par arhitekta lomu ēkas modernas elektroapgādes veidošanā un elektrodrošības paaugstināšanā. Īpaša uzmanība veltīta apgaismojuma un tā vadības iespēju izpētei, no tradicionālajiem komutācijas slēdžiem līdz vispārīgiem viedās mājas principiem. Studenti, darbojoties laboratorijā, iegūst pieredzi zīmētās shēmas elementus saistīt ar reāliem aparātiem.

Elektriskās mikromašīnas(1),20/21-R

Elektrisko mikromašīnu (EMM) tipi, pielietojums, apzīmējumi, standarti, drošums. Vispārpielietojamie mikrodzinēji, to raksturlīknes, vadības, regulēšanas, stabilizācijas un aizsardzības shēmas. Izpilddzinēji. Mājturībā, elektroinstrumentos un auto – moto tehnikā izmantojamo EMM tipi, slēguma shēmas, ekspluatācija, remonts. Informatīvās EMM. Izvēle, režīmu pārrēķins, diagnostika, raksturlīkņu uzņemšana.