Palīdzība par Search courses

Elektrotehnikas teorētiskie pamati(1),20/21-R

Priekšmets iepazīstina topošos speciālistus ar elektrisko ķēžu teoriju. Aplūko lineāru ķēžu (ar koncentrētiem parametriem) stacionāro režīmu analīzes metodes līdzstrāvu, sinusoidālu strāvu, trīsfāžu un nesinusoidālu periodisku strāvu gadījumā, kā arī nelineāras līdzstrāvas un magnētiskās ķēdes un pārejas procesus vienkāršākajās ķēdēs.