Palīdzība par Meklēt kursus

Ķīmiskā rūpniecība un ilgtspēja(1),20/21-V

Studiju kurss paredzēts, lai veidotu padziļinātu izpratni par ražošanas stadijām un attīstības procesiem no idejas līdz pat gatavam produktam, ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu ilgtspēju un sociālo atbildību, kvalitātes vadības sistēmu un tās uzraudzību, kā arī ar to saistīto risku pārvaldību, nozarei saistošajiem starptautiskajiem un Latvijai specifiskajiem standartiem, to lietojumu ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos. Studējošais iegūst zināšanas par galvenajiem ražošanas procesiem, cilvēkresursu un projektu plānošanu, darba organizēšanu, izejvielu sagādi, procesu vadību, pastāvīgu pilnveidi un integrētas vadības sistēmas pamatprincipiem. Studiju process ir orientēts uz integrētu teorētisko zināšanu veidošanu un praktisku pielietošanu, kā arī studentu profesionālās kompetences pilnveidi.