Topic Name Description
File Literatūras saraksts
Page Nenoteiktais integrālis
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Racionālu funkciju integrēšana
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Trigonometrisku un iracionālu funkciju integrēšana
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Noteiktais integrālis
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Noteiktā integrāļa pielietojumi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Neīstie integrāļi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Divkāršie integrāļi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Trīskāršie integrāļi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Pamatjēdzieni par diferenciālvienādojumiem. Vienādojumi ar atdalāmiem mainīgajiem, homogēnie diferenciālvienādojumi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Lineāri, Bernulli un eksaktie diferenciālvienādojumi. Otrās kārtas diferenciālvienādojumi, kuriem var pazemināt kārtu.
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Lineāri homogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Skaitļu rindas
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Alternējošas rindas. Funkciju rindas
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Pakāpju rindu lietojumi
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
Page Furjē rindas
File Lekcijas konspekts
File Uzdevumu risinājumu paraugi
File Nenoteiktais integrālis
File Noteiktais integrālis un tā pielietojumi
File Divkāršais integrālis
File Diferenciālvienādojumi
File Rindas
File Nenoteiktais integrālis
File Noteiktais integrālis un tā pielietojumi
File Divkāršais integrālis
File Diferenciālvienādojumi
File Rindas
File Pamatformulas
File Nenoteiktais integrālis
File Diferenciālvienādojumi
File Dažu funkciju izvirzījumi pakāpju rindā.
File FRM_COS un SIN vērtību riņķis un TAN (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Darbības ar daļām un pakāpēm un to piemēri (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Atvasinājumi & integrāļi kopā (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Atvasinājumi & likumi (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Nenoteiktais integrālis & likumi (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Integrēšanas metodes (visas) (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Integrēšanas metodes (nepiec. min.) (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Noteiktā integrāļa pielietojumi (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Funkciju GRAFIKI (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Diferenciālvienādojumi (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Rindas (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Elementāro funkciju Maklorena rindas (doc. I.Dzenīte)
File FRM_Laplasa transformācija (doc. I.Dzenīte)