Topic Name Description
Topic 1 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti I
File Demonstrācijas plakāti II
File Demonstrācijas plakāti III
URL Laika vēsture un evolūcija
URL Gaismas avotu attīstības vēsture
URL Enciklopēdija Britannica
URL Metālu vēsture
URL Transporta līdzekļu evolūcija
URL Tilti
URL Apavu vēsture
URL Pulksteni, vēsture, attīstība
URL Keramikas matricas kompozīti
URL Materiāli tiltu būvniecībā
URL Informācija par visiem materiāliem
URL ASV Standartizācijas un Tehnoloģijas Nacionālais institūts, Informācija par visiem materiāliem
URL Britannica
URL Krievijas Zinātnes un Tehnoloģijas vēsture
URL Linda Hall Tehniskā Bibliotēka
URL Polimēru studiju virtuālais centrs
URL Tehnoloģijas Portāls
URL ASV Kongresa bibliotēka
Topic 2 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti I
File Demonstrācijas plakāti II
File Demonstrācijas plakāti III
File Kolekcijas materiāli
URL Elsevier
URL Springer
URL Dekker / Taylor & Francis Group
URL Nature
URL Rapra - PolymerLibrary
URL Scitation Index
URL American Chemical Society
URL Materials Today
URL Materiālzinātne
URL Florīdas Valsts Universitātes Interaktīvas Mācību centrs
URL Macrogalleria, University of Southern Mississippi
URL Prof. Dr. Helmuta Fölla e-lekcijas "Elektronikas materiāli"
URL MicroWorlds, Berkeley Lab's
URL Metāli
URL Stikli
URL Šķidrkristāliskie Polimēri
URL Life Sciences Data Archive
URL Polimēri
Topic 3 File Lekcijas konspekts
File Lekcijas konspekts II
File Lekcijas konspekts III
File Demonstrācijas plakāti
URL Ķīmiskās saites
URL Saišu veidi
URL Materiālu struktūra
URL Ievads materiālu struktūrā
URL Metālu struktūra
URL Ķīmijas terminu vārdnīca
URL Struktūras izpēte
Topic 4 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti
File Mācību filma I
File Mācību filma II
File Mācību filma III
URL Vielas agregātstāvokļi
URL Vielas agregātstāvokļi un fāzu stāvokļi
URL Polimēru fāzu stavokli
URL Stiklveida polimēru fāzu pāreja
URL Ievads polimēru materiālu fāzu stāvokļu teorijā
URL Monokristāli
URL Vielas īpatnējais tilpums
URL Vielas īpatnējais tilpums II
URL Ievads mikroskopijā
URL Elektronmikroskopija
URL Elektronmikroskopija
URL Ievāds elektronmikroskopijā
URL Optiskā mikroskopija, paraugu sagatavošana
URL Skenējošā elektronmikroskopija
URL Jonu lauka mikroskopija mikroskopijā
URL Jonu lauka mikroskopija mikroskopijā II
URL Rentgenstaru difrakcija
Topic 5 File Lekcijas konspekts
File Lekcijas konspekts II
File Lekcijas konspekts III
File Demonstrācijas plakāti
URL Materiālu blīvums un tilpumsvars
URL Blīvums (ar piemēriem no vēstures)
URL Blīvums (ar eksperimentu piemēriem)
URL Fizikālo īpašību mērīšanas metodes
URL Materiālu mehāniskās īpašības
URL Metālu mehāniskās īpašības
URL Polimēru mehāniskās īpašības
URL Keramikas materiālu mehāniskās īpašības
URL Stiprības-deformācijas līkne
URL Testēšanas veidi
Topic 6 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti I
File Demonstrācijas plakāti II
File Demonstrācijas plakāti III
URL Elektriskās īpašības
URL Elektriskās īpašības II
URL Optiskās īpašības
URL Optiskās īpašības II
URL Optiskās īpašības III
URL Optiskās īpašības IV
URL Optiskās īpašības V
URL Termiskās īpašības
URL Termiskās īpašības II
Topic 7 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti I
File Demonstrācijas plakāti II
File Demonstrācijas plakāti III
URL Tērauds
URL Alumīnijs
URL Metālu un metalurģijas vēsture
URL Metālu izmantošana monētās
URL Metāli periodiskā elementu tabulā
URL Metalurģijas termini
URL Pulvermetalurģija
URL Metālu reciklēšana
URL Viss par metāliem
URL Metālu īpašības
Topic 8 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti I
File Demonstrācijas plakāti II
File Demonstrācijas plakāti III
URL Stikls
URL Stikls
URL Stikla iegūšana
URL "Float" un citu stikla veidi
URL Keramikas materiāli
URL Māla keramika
URL Keramikas iegūšana, struktūra, īpašības
Topic 9 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti
URL Ievads polimērmateriālos
URL Materiālu vispārīgs raksturojums
URL Visparīgi par polimēriem
URL Polimēru enciklopēdija
URL Materiālu meklēšana
URL Polimērmateriāli
URL Elastomēri
URL Polimērmateriālu pārstrāde
URL Polimērmateriālu spiedliešana
URL Termoreaktīvo polimērmateriālu spiedliešana
URL Materiālu reciklēšana
URL Polimēru reciklēšana
URL Polimēru pārstrāde un reciklēšana
Topic 10 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti
URL Kompozītmateriālu veidi
URL Pildīti polimērkompozīti
URL Polimēru nanokompozīti
URL Nanomateriāli
URL Betons
URL Polimērbetons
URL Meklēšanas serveris par kompozītmateriāliem

URL Norādes uz interneta avotiem par kompozītmateriāliem
URL Patentu datu bāzes I
URL Patentu datu bāzes II
URL Patentu datu bāzes III
Topic 11 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti
URL Kompozītmateriāli, to izgatavošanas tehnoloģijas
URL Ar stikla šķiedru stiegroti termoplastu kompozīti
URL Kompozīti būvinženierijā
URL Informācija par šķiedrām
URL Informācija par stikla šķiedru un kompozītiem
URL Betonu stiegrojošas šķiedras
URL Informācijas par kompozītos izmantojamajām matricām un stiegrojošajām komponentēm
URL Interneta žurnāls par kompozītiem
URL Termoplastiski un termoreaktīvi kompozītu materiāli
URL Informācija par stiegrojošajām šķiedrām
Topic 12 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti
URL Latvijas mežsaimniecības portāls
URL ASV mežsaimniecības portāls
URL Online rokasgrāmata par koku
URL Informācija par inžnierproduktiem no koka
URL Koksnes īpašības
URL Dažādu šķirņu koksnes īpašības
URL Koksnes kompozīti
URL Koka pārstrāde
URL Informācija par kaulu īpašībām
URL Informācija par kauliem
Topic 13 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti
Topic 14 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti
Topic 15 File Lekcijas konspekts
File Demonstrācijas plakāti
Topic 17 File Materiālu sagatavošanā izmantotā lieteratūra