Datorvadības sistēmas un to projektēšana(1),16/17-P

Elastīgās automatizētās ražotnes EAR, to vieta un loma ražošanā. Vadības sistēmu klasifikācija. Vadības sistēmas koncentrētiem un izkliedētiem objektiem. Vienlīmeņa, daudzlīmeņu un hierarhiskās vadības sistēmas. EAR moduļi, līnijas, iecirkņi, cehi, robotu tehniskie kompleksi, robokari, štablieri. Vadības un kontroles signāli, vadības sistēmu algoritmizācija, algoritmu dekompozīcija. Kļūmju iespējamība un novēršana. Finitautomāta teorija, abstraktie un struktūras automāti. Automātu realizācija, mikroprocesori, mikrokontroleri, matricu struktūras. Vadības sistēmu projektēšanas un programmēšanas īpatnības uz programmējamiem loģiskiem kontroleriem PLC Modicon Micro, Simatic u.c. Programmēšanas valodas.