Sports (atlētiskā vingrošana)(1),16/17-R

Atlētiskās vingrošanas teorētiskās,praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.