Bakalaura darbs ar projekta daļu(1),15/16-P

Bakalaura darbs ietver analītisku pētījumu un praktiska risinājuma izstrādi darba aizsardzības jomās par studentam individuāli uzdotu tematu. Pētījumu rezultāti balstās uz patstāvīgi veiktu zinātniskās un tehniskās literatūras avotu un esošo risinājumu analīzi.