Safety in the Use of Hazardous Substances(1),15/16-R

Veicot dažāda rakstura saimniecisko darbību, cilvēks var saskarties ar bīstamām vielām. Kurss iepazīstina ar bīstamo vielu īpašībām, kā arī drošības pasākumiem un normatīvajiem aktiem, kas jāpārzina, darbojoties un uzglabājot šādas vielas.