Mašīnu dinamika un vadība (maģistriem)(1),15/16-R

Dinamiski slogotu vadāmu mašīnu pamatklases un struktūras. Vadība kā dinamisks process, tās mērķi. Tipiskie mašīnu izpildmehānismu un piedziņas sistēmu matemātiskie modeļi, to linearizācija un redukcija. Būtiski nelineāri elementi. Automātiskās vadības principi, algoritmi, realizācijas metodes, to klasifikācija. Sistēmu stabilitāte un funkcionēšanas kvalitāte, analīzes un sintēzes pamatmetodes. Jēdziens par ekstremālām, adaptīvām, hierarhiskām vadības sistēmām.