Sakaru sistēmu signālu ciparu apstrāde(1),14/15-R

Diskrētie laikā signāli un lineārās sistēmas. Diskrētā laikā Furje analīze. Z-pārveidošana. Diskrētā Furjē pārveidošana. Ciparu filtru struktūras. GIR filtra konstruēšana. Gadījumprocesi un to lineārā filtrācija. Ciparu signālu pārraide. Ciparu signālu pārraide kanālos ar ierobežotu frekvenču joslu. Ciparu signālu pārraide manipulējot nesējfrekvenci. Kanālu adaptīvā ekvalizācija. Sistēmu identifikācija un sistēmu modelēšana. Kļūdas varbūtības novērtēšanu ciparu sakaru sistēmās ar Monte Karlo modelēšanu. Uztvērēju signālu starpsimbolu interferences novērtēšana ar acs diagrammu. Impulsu koda modulācija. Runas signālu kodēšana ar lineārās pareģošanas metodi. Platjoslas spektra sakaru sistēmas. Platsjoslas spektra sakaru sistēmas ar tiešu secību modulāciju. Platsjoslas spektra sakaru sistēmas ar frekvenču lēcienu modulāciju.