Product Design and Development(Distance, Evening)(1),13/14-P

Galvenā vērība kursā tiks pievērsta mārketinga, projektēšanas un ražošanas funkciju saistībai radot jaunu produktu/pakalpojumu. Kursā studenti apgūs metodes un instrumentus, kas tiek pielietoti jaunu produktu radīšanas procesā. Kursa laikā studentiem jāizstrādā reāls jauna produkta vai pakalpojuma prototips.