Tehniskā mehānika(Neklātienes,Vakara)(1),13/14-P

Statika, kinemātika, mehānismu un mašīnu mehānikas pamatelementi, deformējamu ķermeņu mehānikas (materiālu pretestības) pamati, mašīnu un aparātu elementi (teorijas pamatelementi, priekštats par konstruktīvo izveidojumu, aprēķinu pamati), projektēšanas un konstruēšanas pamati.