2013-14/Angļu valoda (1)/ Edvards Gabarajevs DB9

Iestājoties universitātē pēc vidusskolas mūsdienās studentiem angļu sarunvalodas līmenis ir diezgan augsts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, saglabājot un attīstot šo līmeni, dot studentiem iespēju lietot iegūt