2013-14/Angļu valoda (1)/ Edvards Gabarajevs DB8

Apmācības kurss plānots tā, lai tas turpinātu attīstīt analītiskās spējas, radošu pieeju, papildinātu studējošo praktiskās zināšanas. Studentam ir jāprot atrast, paskaidrot, analizēt informāciju, rast