Mūsdienu vadības teorijas(1),13/14-R

Studiju kurss „Mūsdienu vadības teorijas ” aptver nozīmīgākās vadības teorijas vēsturiskā un mūsdienu skatījumā, nodrošina izpratnes attīstību par teoriju savstarpējo saikni un veicina dažādu teorētisko pieeju izmantošanu zinātniskajos pētījumos.