Visaptverošā kvalitātes vadība(1),13/14-R

Kvalitātes vadība ir viena no būtiskām organizācijas operatīvās vadības sastāvdaļām. Mūsdienās jēdziens „kvalitātes vadība” ir ieguvis daudz plašāku jēgu un nozīmi nekā iepriekš, to attiecina ne tikai uz ražošanu, bet arī pakalpojumu sniegšanu un valsts pārvaldes sektoru. Ir grūti atrast nozari, kurā produkta vai pakalpojuma kvalitātes uzlabošana nebūtu pamatkritērijs klientu iegūšanai un noturēšanai, kā arī efektīvākai darbībai.
Kursa ietvaros pastiprināta uzmanība tiks veltīta vadīšanas kvalitātei. Organizācija kopumā, kā arī atsevišķi procesi un sistēmas ir jāvada kvalitatīvi un tas ir vadītāja galvenais pienākums un atbildība. Mūsdienās – darīt pareizās lietas pareizajā brīdī – ir viens no biznesa administrēšanas galvenajiem uzdevumiem. Šī brīža aktualitāte vairs nav tikai – kā būt labākajam, bet gan – kā izdzīvot globālas konkurences apstākļos.
Kursa ietvaros studenti izpratīs kvalitātes vadības vietu un lomu organizāciju vadībā, kā arī iegūs prasmes izmantot dažādus kvalitātes vadības rīkus un metodes. Kurss sastāv no šādām pamattēmām: Orientācija uz klientu; procesu un produktu kvalitātes plānošana; Procesu vadība; Kontroles sistēmas; Nepārtraukta uzlabošana.