Cilvēka faktors(Neklātienes,Vakara)(1),13/14-R

Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003, 66. sadaļas 9. moduļa priekšmets. Cilvēka spējas un ierobežojumi. Faktori, kas ietekmē spējas. Kļūdu modeļi un teorijas.