Datu bāzes projektēšanas tehnoloģijas (DB5)

(mācību programmās figurē nosaukumi: IS un CASE rīki, Datu bāzes projektēšana izmantojot CASE tehnoloģiju) Amerikas Savienoto Valstu, Anglijas un Skandināvijas augstskolās atbilstošie kursi saucas: Database design, CASE tools and databases, Conceptual design of databases, CASE tools. Mācību kursa pamatjautājumi: - datu konceptuālie modeļi: ER (Entity Relationship) modeļi, paplašinātie ER modeļi (EER), klases diagrammas, objektu un lomu diagrammas; - relāciju un relāciju-objektu datu bāzes loģiskie modeļi; - datu konceptuālo modeļu transformācijas datu bāzes loģiskajā modelī; - CASE (Computer Aided System Development) rīki (Power Designer, Oracle Designer, ERWin) un to iespējas; - datu bāzes projektēšana un realizēšana izmantojot jaunās paaudzes informācijas sistēmu izstrādes vides Integrated Development Environment (IDE) (JDeveloper, NetBeans, Eclipse); - noturīgo (persistent) objektu projektēšana (lietojuma servera datu struktūras); - SQL vaicājumu optimizācija; - daudzkriterialitāte datu bāzes projektēšanā.