Progresīvās datu bāzes (DB3)

(mācību programmās figurē nosaukums „Lielu datu bāžu administrēšana”) Ārzemju universitātēs (ASV, Rietumeiropa, Skandināvija) dotā kursa apzīmēšanai lieto dažādus nosaukumus: Progresīvās vai modernās datu bāzes (Advanced databases), Datu bāzes 3, Temporālās un telpiskās datu bāzes, Relāciju datu bāzes un datu noliktavas. Mācību kursa pamatjautājumi: - datu bāzes (DB) sistēmu paplašinājumu veidošanas tehnoloģijas (DB kodola paplašinājumi, iekļautās procedūras un programmu paketes); - ģeometrisko jeb telpisko (spatial) datu DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana; - temporālo datu DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana; - daudzdimensiju datu DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana; - aktīvās un deduktīvās DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana; - daļēji strukturizēto datu DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana.