Lielās datu bāzes (DB2)

Amerikas Savienoto Valstu, Anglijas un Skandināvijas augstskolās atbilstošie kursi saucas: Large Database Systems, Database 2, Adminstration of Databases, Universal databases. Daudzos gadījumos kursa nosaukumam tiek lietots konkrētas lielas datu bāzes vadības sistēmas nosaukums: piemēram, DBMS Oracle, DBMS MS SQL-Server. Mācību kursa pamatjautājumi: - lielas datu bāzes vadības sistēmas (Oracle, PostgreSQL, DB2, MS SQL Server, MySQL) uzbūves, funkcionalitātes un iespēju izpratne; - relāciju datu bāzes paplašinātās datu glabāšanas struktūras (klasteri, materializētie skati, paplašinātās indeksa tabulas), relāciju-objektu datu bāžu datu glabāšanas struktūras un datu bāzes datu virtuālās struktūras; - objektu algebra un relāciju-objektu vaicājumu valoda OSQL (SQL objektu orientētais paplašinājums); - servera programmēšanas valodas (SQL procedurālie paplašinājumi un Java valoda); - objektu metožu, procedūru, funkciju, programmu pakešu un trigeru izmantošana datu bāzes serverī; - datu bāzes servera darbības datoru tīklos adminstrēšana; - datu bāzes sistēmas administrēšanas galvenie principi, iespējas un piemēri; - lietojumu un datu bāzes interfeiss (ODBC, OLE DB, JDBC); - informācijas sistēmu integrālās izstrādes vides (Integrated Development Environments (IDE)) JDeveloper, NetBeans, Eclipse, to arhitektūra, lietojuma un datu bāzes sadarbības mehānismi (biznesa objekti un servisi).