Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē (studiju projekts)(1),23/24-P

Studiju projekts noslēdz datorizētās projektēšanas ciklu un turpina inženiertehnisko problēmu risināšanu. Studiju kursa ietvaros studenti izstrādā studiju projektu, kas ietver grafisku un aprēķinu-paskaidrojošu daļas.