Industriālo datortīklu pamati(1),23/24-P

Studiju kursā tiek izprasta telekomunikāciju tīklu uzbūves un ekspluatācijas īpatnības elektrotehnikā. Tiek apgūtas vadu un bezvadu tīklu elementu pamatfunkcijas. Tiek izskatīta tīkla uzbūve, skaidrots OSI modelis. Studenti apgūst interfeisa iekārtu uzstādīšanas pamatprincipus un komunikācijas protokolus, kā arī tīkla vadības principus, tiek veikta industriālo tīklu modeļu analīze. Tiek izskatīti ražošanas procesu datorvadības piemēri, slēguma shēmu projektēšanas piemēri.