Būvniecības informācijas modelēšana(1),23/24-P

Studiju kurss ir veltīts modernajā būvniecībā lietotās BIM jeb būvniecības informācijas modelēšanas koncepcijas pamatu apgūšanai. Studiju kursa tēmas ir saistītas ar būvniecības objektu projektēšanas sākuma posmu un detalizētāk aplūko 3D parametrisko modelēšanu, gan 2D dokumentēšanas prasmes, kas ir būtiskas ideju efektīvai saziņai profesionālajā praksē. Studiju kursā ir paredzēts apgūt praktiskās iemaņas darbā ar plašāk lietotajām BIM koncepciju atbalstošajām programmatūrām.