Interaktīvās datorgrafikas pamati(1),23/24-P

Studiju kurss paredzēts interaktīvās datorgrafikas lietotņu programmēšanai. Par interaktīvās datorgrafikas lietotni var uzskatīt, piemēram, trīsdimensijas datorspēles demonstrācijas scēnu, kurā ir iekļauti vizuālie grafiskie elementi un interaktīvā mijiedarbība ar objektiem.
Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās zināšanas interaktīvās datorgrafikas lietotnes izstrādes pamatos, ar uzsvaru uz datorgrafikas elementiem. Tiks apskatīti pamatjēdzieni, kas ir saistīti ar interaktīvo datorgrafiku, tai skaitā 3D scēnas veidošanu, interaktivitātes scenārija projektēšanu, objektu mijiedarbības principus.
Studiju kursa praktiskie uzdevumi ir saistīti ar interaktīvās datorgrafikas lietotnes izstrādi. Studenti, izmantojot eksistējošus grafiskos dzinējus un programmēšanas vides, izstrādās interaktīvās datorgrafikas lietotnes, kurās būs iespējama mijiedarbība starp lietotāju un izveidoto scēnu/objektiem.
Studiju kurss dos iespēju studentiem gan izpausties radoši, gan arī uzlabot programmēšanas zināšanas. Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs izmantot savas zināšanas dažādu interaktīvu lietotņu izstrādē.